Jari Laukia

Kasvatus ja koulutus

Kasvatus ja koulutus ovat kuntien kaikkein tärkeimpiä tehtäviä. Hyvä ja pätevä henkilökunta on koulutuksen laadun tae. Varhaiskasvastus tukee lasten kasvua ja valmistaa tulevaan kouluoppimiseen. Läheinen yhteistyö kotien kanssa on keskeisen tärkeää. Perusopetuksessa koulurauha tulee säilyttää, kaikki oppilaat ovat kykeneviä oppimaan. Käytetään monipuolisia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä. Myös huoltajien tuki vaikuttaa lasten oppimiseen. Tarkoituksenmukaisella tavalla opetusta voidaan toteuttaa myös etäopetuksena. Myös tällöin on pidettävä huolta hyvästä vuorovaikutuksesta, neuvonnasta ja opetuksesta. Oppivelvollisuus laajenee toiselle asteelle. Perusopetuksen ylemmillä luokilla oppilaan ohjauksen merkitys korostuu. Toisella asteella ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteistyötä voidaan lisätä opiskelijan oppimisen näkökulmasta. Toisen asteen tutkinnoissa tarvittavaa osaamista voidaan hankkia monella tavalla, myös työtä tekemällä tai yrittäjänä toimimalla. Keravalla naapurikuntien kanssa tehtävän yhteistyön avulla voidaan mahdollistaa opiskelijoille monipuolinen opiskelutarjonta. Toiselta asteelta on väylä joko työelämään tai jatko-opintoihin korkeakouluun. Koulutus on investointi tulevaisuuteen. Inhimillinen pääoma vaikuttaa työllisyyten ja yhteiskunnan kehittymiseen.

Työllisyys ja yrittäjyys

Keravalla työllisyystilanne on ollut hiukan huonompi kuin naapurikunnissa. Erityisesti nuorten työllisyyteen tulee kiinittää huomiota. Kerava on Vantaan kanssa kuntakokeilussa, jossa haetaan uusia toimenpiteitä työllisyyden parantamiseksi. Ylikunnallinen yhteistyö tässä asiassa on tärkeää. Koulutus vaikuttaa työllisyyteen. Yksi oppivelvollisuuden laajentamisen tavoite on parantaa työllistyvyyttä. Keravalla on yritysmyönteinen maine. Kerava on esimerkiksi kaavoittanut yritystontteja. Yritystoiminta yhdessä työllisyyden paranemisen kanssa vaikuttaa myös kuntatalouteen.

Jari Laukia

Kotipaikka on ollut Kerava vuodesta 1991. Olen filosofian tohtori, toimin johtotehtävissä ammattikorkeakoulussa. Olen Keravan kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen, valtuuston varajäsen sekä Keravan energian hallituksen varajäsen. Hyvinvointialue on historiallinen aluepoliittinen uusitus. Siin yhteydessä on mahdollista luoda uudenlaista asukkaiden kannalta läheistä hallinnollista kulttuuria.Hyvinvointialueen tehtävä on tuottaa hyvät palvelut asukkaille. Tämä kiinnostaa ja siksi olen mukana valeissa. #114.

Lue lisää...