Hyvinvointialueen toiminta koskettaa kaikkia alueen asukkaita

Kesällä 2021 eduskunta hyväksyi lain hyvinvointialueesta pitkän, yli eri hallituskausien ulottuvan valmistelun jälkeen. Hyvinvointialueiden perustaminen on historiallinen hallinnollinen uudistus, jota voi verrata itsenäisen Suomen varhaisvuosina 1918 -1919  toteutettuun kuntauudistukseen. Hyvinvointialue on julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan itsehallinto. Päätäntävaltaa hyvinvointialueella käyttää vaaleilla valittu valtuusto. Vantaa Kerava aluevaltuustoon valitaan 69 jäsentä.

 Lain mukaan hyvinvointialueen tehtävänä on tukea alueen asukkaiden hyvinvointia ja edistää toiminnan taloudellista kestävyyttä. Alue vastaa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden yhdenvertaisesta saatavuudesta, palveluiden tuottamisesta, ohjauksesta ja valvonnasta.

Hyvinvointialueen on varmistettava asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet alueen toimintaan. Tähän liittyen hyvinvointialueelle tulee varata esimerkiksi nuorille, vanhuksille ja vammaisille pysyvät kanavat vaikuttamiseen. Myös hyvästä tiedottamisesta ja viestinnästä on huolehdittava eritaustaisille asukkaille.

Uudistus on suuri myös taloudellisesti. Vantaan kaupungin toimintamenoista sosiaali- ja terveyspalveluiden osuus on noin 43 %, Keravalla osuus on vastaavasti noin 47 %. Lisäksi tulee pelastustoimen osuus.  Karkeasti ottaen puolet kyseisten kaupunkien taloudesta siirtyy hyvinvointialueelle.

Hyvinvointialueen perustaminen muuttaa aivan olennaisella tavalla kuntien toimintaa. Ne ovatkin jo alkaneet valmistautua uudistukseen. Yhteistyö kuntien ja hyvinvointialueen kesken onkin välttämätöntä, kun ajatellaan vaikkapa kasvatus- ja opetustointa, rakentamista, kaavoitusta ja tiedottamista. Hyvinvontialue puolestaan voi ennakkoluulottomasti aloittaa ja rakentaa toimintaansa ilman vanhojen rakenteiden jäykkyyttä.

Tuleviin hyvinvointialueen valtuustoihin ja toimielimiin tarvitaan monipuolista asiantuntemusta, viestintäosaamista ja yhteistyökykyä. Kyse on niin merkittävästä ja pitkälle tulevaisuuteen ulottuvasta uudistuksesta, että erityisesti näissä vaaleissa kannattaa äänestää.

Jari Laukia, FT

sdp, Vantaa Kerava aluevaaliehdokas # 114.

jarilaukia@yahoo.co.uk

Kommentit

Jätä kommentti