Kuntapäättäjän arvot

Vaalikoneessa kysyttiin mitä mieltä olen arvoista koti, uskonto, isänmaa. Olen perheellinen ja pidän itseäni isänmaallisena henkilönä, ja vastasin että hyviä arvoja kaikki. Kommenttikenttään kirjoitin kuitenkin, että voisihan joskus kysyä muistakin arvoista, esimerkiksi mitä mieltä ollaan arvoista oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, demokratia.

Vaalikoneissa arvot olivat esillä muullakin tavalla. Vastaajat asetettiin pohtimaan erilaisia vastakkaisia toimia kuten viihtyisä ympäristö vai yritysrakentaminen, veronkorotus vai palveluista leikkaaminen, julkisen liikenteen kehittäminen vai yksityisautoilu.

On hyvä, että arvoista kysytään. Päätettäessä vaikkapa vanhustenhoidon toteuttamista, taustalla ovat arvot. Määrittävätkö taloudelliset arvot hoidon toteuttamista, vai ihmisarvoon liittyvät hyvät ja inhimilliset palvelut? Välttämättä asiat eivät aina ole vastakkaisia. Yritysrakentamista voidaan toteuttaa ilman lähiympäristön tuhoamista, mutta uudentyyppistä ongelmanratkaisukykyä ja suunnitelmallisuutta se varmaankin vaatii. 

Kuntapäättäjät tekevät valintoja ja päätöksiä. Joskus joudutaan tekemään kipeitäkin valintoja. Arvot ohjaavat tätä päätöksentekoa ja luovat suuntaa sille, miten kuntaa halutaan kehittä, ja miten tehtävät päätökset koskettavat kuntalaisia.

Arvot eivät voi olla vain sanoja periaatejulistuksissa, vaan niiden tulee näkyä konkreettisessa toiminnassa.

Kommentit

Jätä kommentti