Kuntien vetovoiman merkitys kasvaa

Alhaisen syntyvyyden aikana kuntien välisellä muuttoliikkeellä ja maahanmuutolla on merkittävä vaikutus kuntien elinvoimaan. Keravalla väestön kasvu on viime vuosina ollut yhden prosentin luokkaa. Väkiluvun kasvussa syntyneiden vaikutus on vähentynyt ja kuntien välisen muuttoliikkeen ja maahanmuuton vaikutus lisääntynyt.

Muuttohalukkuutta kuntaan selvitetään aika-ajoin. Yleensä suuret kaupunkikunnat ovat vetovoiman kärjessä, mutta myös ympäryskunnat Keski-Uusimaa mukaan lukien ovat pärjänneet hyvin. Asuntorakentaminen on yksi kunnan vetovoimaan liittyvä tekijä, mutta ei suinkaan ainoa. Arviointien mukaan kunnan vetovoimaan vaikuttavat kuntalaisten kokemus hyvinvoinnista kunnassa, asuinkunnan viihtyisyys, näkökulma omaan tulevaisuuteen kunnassa sekä hyvä kasvu- ja kouluympäristö lapsille.

Myös yritysten sijoittuminen kuntaan on tärkeää kunnan elinvoimaisuuden kannalta. Yritysten merkitys kuntataloudelle lisääntyy erityisesti jos sotemaakunta toteutuu. Yritysten sijoittumiseen kuntaan ymmärrettävästi vaikuttavat monet asiat, esimerkiksi työvoiman saatavuus, kunnan liikenteellinen sijainti, yritystontit. Yksi asia johon kunta voi hyvin vaikuttaa, on sujuva ja joustava asiointi kunnan virastojen kanssa.

Kuntavaaleissa valitaan päättäjiä valtuustoon ja lautakuntiin. He voivat yhdessä kunnan viranhaltijoiden kanssa tehdä paljonkin kunnan vetovoiman säilyttämiseksi ja parantamiseksi. Kuntavaalit ovat tässä suhteessa olennaisen tärkeät paikallisvaalit.  

Kommentit

Jätä kommentti